10 bước phòng chống Covid-19 trong khách sạn

16/02/2020 - 08:57

CLB Quản lý Buồng Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thành viên 10 bước phòng chống Covid-19 tại cơ sở lưu trú.

A A


Theo Báo Du lịch