Du lịch Việt ra mắt video 'Việt Nam: Đi Để Yêu! - Roam Phu Quoc'

Du lịch Việt ra mắt video 'Việt Nam: Đi Để Yêu! - Roam Phu Quoc'