Bạn đã biết cách ăn bánh Trung Thu như thế nào cho đúng?

Bạn đã biết cách ăn bánh Trung Thu như thế nào cho đúng?