6 tháng đầu năm: Gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

30/06/2019 - 10:19

Sáu tháng qua, cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 860.20 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

A A

Theo TTXVN/Vietnam+