6 tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD

25/06/2019 - 14:24

6 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng kỳ năm 2018.

A A

Theo TTXVN/Vietnam+