70 tỷ đồng đầu tư dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã An Thạnh Trung

05/06/2020 - 07:08

 - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang” do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quản lý dự án. Tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, thực hiện xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu với chiều dài tuyến 450m từ khu vực thượng lưu rạch Cái Hố thuộc ấp An Thị đến khu vực rạch Cái Hố đổ ra nhánh trái sông Hậu; thực hiện trong vòng 4 năm và dự kiến hoàn thành năm 2024.

A A

Mục tiêu nhằm đảm bảo ổn định lâu dài bờ sông Hậu, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn xã An Thạnh Trung và hạn chế các thiệt hại, rủi ro khi lũ lớn về, giúp người dân yên tâm sản xuất và ổn định đời sống. Dự án kết hợp chỉnh trang khu vực, cải tạo môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

HẠNH CHÂU