An Giang củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và tín dụng chính sách

31/03/2023 - 10:17

 - Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch. Qua đó, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, hạn chế "tín dụng đen", góp phần tạo nguồn lực cho địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, việc làm và an sinh xã hội.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang Trần Thế Loan cho biết, năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, song bám sát sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các chương trình tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 148.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn sản xuất - kinh doanh, tăng thêm thu nhập cho gia đình, đời sống dần ổn định sau ảnh hưởng của dịch bệnh; tạo việc làm cho gần 7.500 lao động; xây dựng cải tạo mới hơn 12.340 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp trên 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Đồng thời, tạo điều kiện cho 63 hộ gia đình có thu nhập thấp được vay vốn để sửa chữa/xây mới nhà ở; 29 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng cho 7.159 lượt lao động; thực hiện chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP trên 3.960 món, với tổng số tiền 169,22 tỷ đồng, dư nợ đạt 168,35 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang

Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn của chi nhánh năm 2022 đạt 82,94%, tăng 1,38% so năm 2021. Có 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu định hướng năm 2022 là chi nhánh tỉnh đạt 94,03%, trong đó, Chợ Mới đạt 89,60%; Châu Đốc đạt 88,67%, Phú Tân đạt 86,21%, Châu Phú đạt 85,09%.

Chất lượng hoạt động giao dịch xã của chi nhánh năm 2022 đạt 95,79 điểm, tăng 2,66 điểm so  năm 2021, đạt chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2022 - 2025 (95,7 điểm), đạt chỉ tiêu định hướng năm 2022 (95,4%). So  bình quân của chi nhánh: có 5/11 đơn vị cấp huyện đạt, gồm: Chợ Mới đạt 98,27%; Phú Tân đạt 97,97%; Tri Tôn đạt 96,55%... Tỷ lệ giao dịch tại điểm giao dịch xã năm 2022 đạt 96,75%, trong đó tỷ lệ giải ngân đạt 99,44%; thu lãi đạt 98,78%; thu nợ gốc đạt 92,39%.

Chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của chi nhánh đến 31/12/2022 đạt 90,45 điểm, tăng 8,15 điểm so năm 2021, đạt chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2022 2025 (88,65 điểm), đạt chỉ tiêu định hướng năm 2022 (86,3). So với bình quân của chi nhánh có 10/11 đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu định hướng năm 2022 là Chợ Mới (94,89); Phú Tân (93,17); Hội Sở tỉnh (92,61); Châu Đốc (91,18)…

Tổng số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn của toàn chi nhánh đến 31/12/2022 là 3.174 tổ. Trong đó, tổ xếp loại tốt là 2.438 tổ (chiếm tỷ lệ 76,81%); tổ xếp loại khá là 521 tổ (chiếm tỷ lệ 16,41%). So với cùng kỳ, chi nhánh đã tăng 714 tổ xếp loại tốt, giảm 243 tổ xếp loại khá, giảm 460 tổ xếp lọại trung bình.

Về công tác quản lý và xử lý nợ, NHCSXH nơi cho vay chủ động thông báo nợ đến hạn kỳ cuối trước 3 tháng để khách hàng có kế hoạch trả nợ. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân tích, đánh giá khả năng trả nợ của hộ vay có nợ đến hạn trong năm, nợ quá hạn, nợ khoanh hết hạn để chủ động phân loại nợ, phối hợp với các bên liên quan đôn đốc, xử lý nợ theo qui định. Đặc biệt, tập trung xử lý nợ hộ vay đi làm ăn xa, bỏ đi khỏi nơi cư trú trở về, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, cũng như tổ chức thực hiện tốt công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Kết quả, trong năm 2022 đã xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan (bao gồm cả nguồn vốn trung ương và địa phương) là 8.265 món vay, với số tiền gốc là 83,68 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ là 6.244 món, số tiền gốc 69,06 tỷ đồng, xoá nợ 2.021 món, số tiền gốc 14,62  tỷ đồng.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang sẽ tập trung đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng, giải ngân nhanh chóng kịp thời chỉ tiêu vốn mới, đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; chất lượng hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã.

Đoàn công tác NHCSXH chụp hình kỷ niệm cùng tập thể Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng mong muốn thời gian tới, tập thể Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo việc vay vốn đúng quy định, đúng đối tượng và luôn công khai, minh bạch. Đồng thời, phát huy vai trò tuyên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; phát động phong trào thi đua với từng chỉ tiêu cụ thể; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tâp thể, cá nhân có thành tích cao. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động toàn chi nhánh…

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH trên địa bàn; tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền;  thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác quản lý, theo dõi dư nợ cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đọng, nợ quá hạn…

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG