An Giang đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử đúng lịch trình, thời gian và tiến độ đề ra

07/04/2021 - 03:56

 - Hơn 1,5 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Những ngày này, cùng với các địa phương cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu: để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp.

A A

Cử tri biểu quyết tín nhiệm ứng cử viên

Hoàn thành lập danh sách sơ bộ người ứng cử

Theo Ủy Ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, UBMTTQ các cấp đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số người ứng cử ĐBQH vẫn giữ nguyên 15 người/9 đại biểu được bầu.

Trong 15 người, có 6 ứng viên nữ (tỷ lệ 40%); 2 ứng viên đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) (13,3%); 1 ứng viên ngoài Đảng (6,8%); 2 ứng viên trẻ tuổi (13,3%) và 2 ĐBQH khóa XIV tái cử (13,3%). Trong 14/15 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, 13/14 ứng cử viên được tín nhiệm 100% của ban lãnh đạo cơ quan giới thiệu ra ứng cử; 1 ứng cử viên đạt tín nhiệm 90%.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 110 người/62 đại biểu được bầu. Trong đó, khối Đảng có 22 người, khối nhà nước 24 người, khối lực lượng vũ trang 3 người, khối mặt trận, đoàn thể và thành phần khác 58 người. Trong 110 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử, có 40 ứng cử viên nữ (tỷ lệ 36,4%); 10 ứng cử viên đồng bào DTTS (tỷ lệ 9%); ngoài Đảng 27 ứng cử viên (tỷ lệ 24,5%); 27 ứng cử viên trẻ tuổi (tỷ lệ 24,5%) và 27 đại biểu HĐND tỉnh tái cử (tỷ lệ 36,9%). Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 694 người/377 đại biểu được bầu.

Trong đó, đại biểu nữ 276 người (39,77%); DTTS 28 người (4,03%); dưới 40 tuổi 243 người (35%); ngoài Đảng 98 người (14,1%) và tái cử 193 người (27,8%). Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 7.872 người/4.099 đại biểu được bầu. Trong đó, đại biểu nữ 3.128 người (39,52%); DTTS 381 người (4,81%); dưới 40 tuổi 4.369 người (55,21%); ngoài Đảng 1.597 người (20,2%) và tái cử 2.743 người (34,8%).

Như vậy, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, UBBC các cấp đã tiến hành lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại địa phương và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 21-3 đến 13-4. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức tại ấp, khóm nơi người ứng cử cư trú thường xuyên.

Khẩn trương triển khai các mặt công tác khác

Hiện nay, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục rà soát cập nhật danh sách cử tri để thực hiện việc niêm yết; đồng thời đang tiến hành dự kiến nhân sự tham gia các tổ bầu cử đúng theo quy định. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được tỉnh An Giang hết sức quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (trưởng tiểu ban thông tin tuyên truyền) đã biên soạn và đăng tải đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp về bầu cử trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh để các địa phương, đơn vị tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến rộng rãi trong nội bộ và nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tích cực, các bài viết phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về cuộc bầu cử. Các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, người tự ứng cử và quyền lợi, trách nhiệm của cử tri tiếp tục được hệ thống truyền thanh các cấp thông tin thường xuyên đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, Công an tỉnh (trưởng tiểu ban an ninh trật tự và y tế của UBBC tỉnh) đã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ bầu cử, tổ giúp việc ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Giám đốc Công an tỉnh; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử, sẵn sàng các phương án, kế hoạch bảo đảm về y tế phục vụ công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo diễn ra đúng tiến độ.

Như vậy, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh An Giang đã thực hiện các nội dung công việc đảm bảo đúng quy định, đúng lịch trình, thời gian và tiến độ đề ra đảm bảo sự chủ động trong triển khai các bước tiếp theo.

GIA KHÁNH