An Giang đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Kỳ 2: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách làm trong công tác phòng, chống tham nhũng

15/06/2021 - 10:00

 - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng ở An Giang được các cấp ủy, các ngành, địa phương quan tâm, thể hiện rõ qua sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Để đạt kết quả đó, hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, được các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện.

A A

Tổ kiểm tra công vụ tỉnh, huyện thường xuyên thực hiện kiểm tra công vụ tại các bộ phận tiếp dân, nhằm ngăn chặn kịp thời tổ chức, đơn vị, cá nhân có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

Thanh tra tỉnh cùng với các cơ quan ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của các đơn vị ngày càng được tăng cường, gắn với thực hiện dân chủ. Các quy trình, trình tự, thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở và bộ phận “một cửa" ở các cấp chính quyền, nhất là các thủ tục về đất đai, nhà ở, tư pháp, các loại thuế, phí và lệ phí, khiếu nại, tố cáo, cấp phép hoạt động sản xuất, kinh doanh ở mọi lĩnh vực..; công khai đường dây số điện thoại nóng, hộp thư điện tử. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

Đó còn là hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường xử lý trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; biến chủ trương thành hành động. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, tích cực; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng được nâng cao, kiên quyết ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Khi phát hiện vụ tham nhũng, tỉnh giải quyết đến nơi đến chốn, tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố vững niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền.

Song song đó, từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đầy đủ việc công bố công khai các tài liệu, số liệu, nội dung thông tin trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở làm việc, trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí đối với các nội dung: chiến lược, định hướng, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển về đầu tư xây dựng đô thị; sử dụng đất; khai thác tài nguyên thiên nhiên phát triển ngành, lĩnh vực; về tôn giáo, dân tộc, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chương trình, đề tài, các loại thủ tục hành chính và thời gian giải quyết theo Quyết định của UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh An Giang: tỉnh luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể thực hiện công khai đưa tin, hình ảnh các hành vi tham nhũng, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần vào thực hiện tốt công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều quy chế phối hợp đã được ban hành, khuyến khích và động viên, tạo điều kiện để quần chúng, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công được các đơn vị thực hiện rà soát, lấy ý kiến sửa đối, bổ sung hàng năm, nhất là các chế độ, tiêu chuẩn, định mức công tác phí, hội nghị, đào tạo, bồi dưỡng, tiếp khách theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28-4-2017 của Bộ Tài chính và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện niêm yết công khai theo quy định. Đồng thời, rà soát, cắt giảm, đình hoãn hoặc dừng việc mua sắm, đầu tư xây dựng mới các dự án công trình kém hiệu quả, chậm tiến độ, chưa thật sự cần thiết.

Tổ kiểm tra công vụ tỉnh, huyện thực hiện 109 cuộc về thái độ phục vụ, ứng xử, trang phục, giờ giấc làm việc, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, thực hiện xin lỗi đối với sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, nhằm ngăn chặn, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở tổ chức, đơn vị, cá nhân có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh An Giang đã chuyển đổi vị trí công tác 769 cán bộ, công chức, viên chức, nhằm ngăn ngừa tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian qua, tỉnh đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng đối với 25 người đứng đầu và 10 cá nhân liên quan. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng: 25 (khai trừ Đảng 1; cảnh cáo 24); cá nhân có hành vi tham nhũng: 4 (khai trừ 4); cá nhân có liên quan 4 (khiển trách 4).

Hàng năm, các thủ tục hành chính được tỉnh rà soát, bãi bỏ hoặc đơn giản hóa và được kiểm soát, niêm yết công khai, chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được nâng cao, mở rộng các loại hình giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ người dân theo Đề án An Giang điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, tiết kiệm chi phí, thời gian, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần ngăn ngừa hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đều đã triển khai, thực hiện văn phòng điện tử (VIC, VNPT-iOffice ) trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc trên môi trường mạng, thực hiện chữ ký số trên văn bản điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành nhiều ứng dụng phần mềm phục vụ cho hoạt động quản lý chuyên ngành, công việc đặc thù. Các quy trình kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ được duy trì, cải tiến theo Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008, tiến tới chuyển đổi sang TCVN ISO 9001 : 2015. Các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi phí sản xuất-kinh doanh trong khu vực công đều được thanh toán, chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch, lưu thông theo quy định.

Số vụ án tham nhũng giảm và mức độ thiệt hại ít nghiêm trọng, chứng tỏ công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh An Giang khá hiệu quả. Để có được chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể luôn nhận thức tầm quan trọng của công tác này, phối hợp trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng chặt chẽ hơn. Xem công tác này là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như xử lý có hiệu quả các vụ án tham nhũng nhằm đẩy lùi sự suy thoái, biến chất của cán bộ, đảng viên trong cơ quan Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản Nhà nước và người dân để hưởng lợi, làm giàu bất chính. Từ đó, việc khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần giáo dục, răn đe cán bộ, công chức, viên chức, tạo hiệu quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

 Tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể đã có bước tiến triển trong việc chỉ đạo, lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các giải pháp phòng ngừa cũng như việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đúng theo quy định pháp luật, mang lại những hiệu quả nhất định.

An Giang thực hiện tốt Chỉ thị 1666/CT-UBND góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài với quyết tâm chính trị cao; xem trọng phòng ngừa tham nhũng là chính, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động theo quy định pháp luật; gắn phòng, chống tham nhũng với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong các cơ sở giáo dục-đào tạo... Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp tốt các cơ quan Đảng, cơ quan tố tụng trong phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, nhà nước”.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý cần thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của lãnh đạo các ngành, các địa phương trong các lĩnh vực quản lý kinh tế-xã hội. Trong đó, cần đi sâu thanh tra việc tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số PCI; thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, về quản lý tài chính, ngân sách, nhằm giữ vững kỷ cương trong việc chấp hành luật ngân sách nhà nước. Triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị về phòng, chống tham nhũng, hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát huy tốt vai trò giám sát của mặt trận, đoàn thể, báo chí và nhân dân; nâng cao hiệu quả giáo dục ngăn ngừa sai phạm, đề cao ý thức trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức; củng cố lòng tin trong nội bộ và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU