An Giang đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương

14/07/2022 - 06:52

 - Từ đầu năm đến nay, ngành nội vụ An Giang đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đạt những kết quả tích cực. Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ…

A A

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh An Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo kịp thời và chủ động triển khai các công tác trọng tâm của ngành nội vụ. Các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ và Tỉnh ủy.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ, năm 2021, Chỉ số PAR INDEX đạt 85,22 điểm, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố cả nước; điểm Chỉ số PAPI đạt 42,202 điểm, xếp hạng 32/63 tỉnh, thành phố cả nước, xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL; triển khai, quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang; ban hành kế hoạch phát động thi đua đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 và kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2022; triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến phát biểu chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội vụ

Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; phong trào thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm vừa tổ chức tại huyện An Phú, lãnh đạo phòng nội vụ các huyện chia sẻ về: Công tác lập hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; kinh nghiệm trong việc triển khai khắc phục các trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng vào công chức cấp xã; công tác sắp xếp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện - những khó khăn, giải pháp và kinh nghiệm…

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, hội nghị là dịp chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của ngành nội vụ, với nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Công tác triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, cải cách chế độ công chức, công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc; đặc biệt chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn ngành và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra. 

"Kinh tế - xã hội của huyện An Phú còn nhiều khó khăn; trình độ, năng lực và khả năng thích ứng với các hoạt động CCHC, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện mặc dù có chuyển biến nhưng còn hạn chế. Vì vậy, việc được chọn để tổ chức hội nghị giao ban công tác nội vụ vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để An Phú tiếp cận những kinh nghiệm thông qua sự trao đổi, chia sẻ của các địa phương. Từ đó, huyện An Phú sẽ có những bài học quý để khắc phục khó khăn, hạn chế, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội vụ trong thời gian tới” - ông Trần Hòa Hợp chia sẻ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2022, ngành tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ Nội vụ và những quy định, hướng dẫn về công tác nội vụ để chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền, CCHC, thi đua - khen thưởng, tín ngưỡng - tôn giáo, văn thư - lưu trữ… Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định về công tác nội vụ bảo đảm đồng bộ, đúng với quy định. Nhất là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.

Ông Ngô Hồng Yến yêu cầu, tăng cường trao đổi thông tin 2 chiều giữa tỉnh và huyện để triển khai kịp thời những văn bản, quy định mới của Trung ương và ngành nội vụ. Đảm bảo quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đầy đủ các tiêu chuẩn quy định. Kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC các cấp, triển khai nhiệm vụ CCHC và theo dõi việc phân công từng tiêu chí ở đơn vị, địa phương; đồng thời, nghiên cứu những mô hình mới để học tập kinh nghiệm và triển khai hiệu quả.

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu