An Giang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

29/03/2020 - 23:38

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa yêu cầu sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), chi phí cho doanh nghiệp.

A A

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các TTHC mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã và toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đúng tiến độ, chất lượng. Xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập, các rào cản cho sản xuất - kinh doanh.

P.V