An Giang hỗ trợ khoảng 86,250 tỷ đồng cho lao động không có giao kết hợp đồng

22/07/2021 - 14:38

 - Ngày 21-7, UBND tỉnh An Giang cho biết, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh sẽ hỗ trợ người bán lẻ vé số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh 1,5 triệu đồng/người, với khoảng 8.600 người; sau đó hỗ trợ nhóm lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, ngưng việc…

A A

UBMTTQVN tỉnh An Giang chuẩn bị gạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Riêng số lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác khoảng 51.500 người (bao gồm 8.600 người bán vé số), các địa phương sẽ lập danh sách để hỗ trợ. Tổng kinh phí hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động khoảng 86,250 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ người bán vé số 12,9 tỷ đồng).

Bên cạnh hỗ trợ các đối tượng theo quy định, với quan điểm không để hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế nào thiếu đói, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBMTTQVN tỉnh phối hợp Sở Lao động-Thương và Xã hội cùng chính quyền địa phương, các ngành tích cực vận động hỗ trợ lương thực, thực phảm, nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân. Đến nay, đã vận động gần 300 tấn gạo, hỗ trợ kịp thời đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngoài ra, hầu hết các địa phương tổ chức “Gian hàng không đồng”, “Chuyến xe không đồng” cung cấp đến từng xóm, ấp không để người dân, kể cả trong khu cách ly bị thiếu đói (riêng Công an tỉnh đã hỗ trợ kịp thời trên 170 tấn gạo cho 11 huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ người dân).

HẠNH CHÂU