An Giang hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh

17/09/2021 - 08:40

 - Ngày 17-9, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, đã ký Công văn 2883/SYT-NVY về việc triển khai hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong tỉnh.

A A

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, tổ chức triển khai các hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn 7316/BYT-MT và Công văn 7317/BYT-MT của Bộ Y tế cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại địa phương, gồm: nhân viên y tế tư nhân, sinh viên khối ngành sức khỏe, thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cấp xã và các lực lượng khác, như: cán bộ y tế nghỉ hưu, giáo viên, thanh niên, tăng ni phật tử/tu sĩ, lái xe...(gọi chung là lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch).

Đồng thời, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về y tế, lao động-xã hội; ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại, đạt tiêu chuẩn các loại phương tiện phòng hộ cá nhân; cung cấp nước uống, thực phẩm đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch trước khi lên đường nhận nhiệm vụ; thực hiện xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm khi kết thúc nhiệm vụ.

Giao các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan y tế địa phương thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị mình, từ đó có hướng quản lý sức khỏe phù hợp đối với các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

H.C