An Giang hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

09/05/2024 - 01:18

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trước, trong và sau Tháng hành động sẽ triển khai tuyên truyền, tập huấn, thanh, kiểm tra…

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 diễn ra từ ngày 1/5 - 31/5, chủ đề: "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Việc tổ chức phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Hoàng Minh Thư cho biết, hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm, tạo cao điểm truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật ATVSLĐ của người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) và Nhân dân.

Thông qua Tháng hành động, địa phương, đơn vị biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp (DN), cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật về lao động, việc làm, ATVSLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, chăm lo, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của NLĐ, lợi ích của DN. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của các ngành đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh DN; lắng nghe, chia sẻ ý kiến đóng góp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hội nhập…

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng

Để thực hiện hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ, Sở LĐ-TB&XH An Giang yêu cầu sở, ban, ngành; địa phương, DN triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước Tháng hành động, các ngành chức năng, địa phương tăng cường chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền đến các cấp, ngành và DN tổ chức hưởng ứng. Đồng thời, hướng dẫn nội dung tổ chức hoạt động cho phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong tỉnh.

Tháng 5, Tháng hành động về ATVSLĐ diễn ra, kết hợp với Tháng công nhân. Khuyến khích các đơn vị, DN tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc. Qua đó, phát huy sáng kiến, giải pháp cải thiện điều kiện lao động trong cơ quan, DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh. Cấp huyện tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Đặc biệt, Sở LĐ-TB&XH An Giang sẽ phối hợp kiểm tra, tập trung vào một số ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điển hình như: Xây dựng, điện, cơ khí; ngành nghề làm việc trong không gian hạn chế; làng nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… Đoàn kiểm tra liên ngành còn kiểm tra việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; một số ngành, nghề có sử dụng hóa chất...

DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó lồng ghép triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân. Đồng thời, tự kiểm tra máy, thiết bị phục vụ sản xuất đề phòng sự cố, nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất; rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ, đề ra giải pháp cải thiện điều kiện lao động, biện pháp kỹ thuật tại nơi làm việc. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ; quan trắc môi trường lao động; tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám định kỳ bệnh nghề nghiệp cho NLĐ...

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, từ ngày 1/6 đến ngày 1/7/2024, các đơn vị tiếp tục triển khai hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Địa phương, sở, ngành và DN tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ; báo cáo kết quả về Sở LĐ-TB&XH An Giang để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh.

ĐỨC TOÀN