An Giang khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2023

21/06/2024 - 11:18

 - Ngày 21/6, tại Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2023 tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2023.

Thí sinh tham dự lễ khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023, tỉnh An Giang sẽ tuyển chọn 64 chỉ tiêu trên tổng số 329 thí sinh dự tuyển. Kỳ thi sẽ diễn ra 2 vòng thi, gồm: Vòng 1 và vòng 2.

Đối với vòng 1, “Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung” theo quy định tất cả các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm: Trắc nghiệm kiến thức chung (60 câu), trắc nghiệm ngoại ngữ (30 câu), trắc nghiệm tin học (30 câu).

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thí sinh được thi tiếp vào vòng 2.

Đối với vòng 2, các thí sinh thi môn “Nghiệp vụ chuyên ngành” bằng hình thức phỏng vấn. Người trúng tuyển là người phải có kết quả đạt từ 50 điểm trở lên và tổng kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

PHƯƠNG LAN