An Giang ký kết phối hợp thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính”

25/05/2023 - 16:12

 - Chiều 25/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính năm 2023”. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển và Chánh văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung chủ trì.

A A

Quang cảnh lễ ký kết

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam phát biểu tại lễ ký kết

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung ký kết kế hoạch phối hợp

 Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển quán triệt mục đích, yêu cầu  việc ký kết

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung nêu một số nhiệm vụ phối hợp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính năm 2023” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh), với 6 tiêu chí thực hiện chủ yếu.

Cụ thể, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được cập nhật kịp thời trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; 100% thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời thông qua các hình thức để tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tìm hiểu, tra cứu.

Trên 70% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; phấn đấu trên 50% hồ sơ đăng ký được người dân, doanh nghiệp lựa chọn thực hiện bằng phương thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ tiếp nhận; tiếp tục duy trì tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt 99% trên tổng số hồ sơ được xử lý. Hàng năm, trên 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá từ mức hài lòng trở lên khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Chương trình phối hợp góp phần đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, từng bước lồng ghép các tiêu chí “Dân vận khéo” vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ý thức trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu