An Giang là tỉnh có mức độ di dân cao

30/10/2019 - 07:52

 - Đó là kết quả từ hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại An Giang. Sau 10 năm, quy mô dân số tỉnh đã giảm hơn 234.000 người (từ 2.142.709 người năm 2009 giảm còn 1.908.352 người năm 2019).

A A

An Giang là tỉnh có mức độ di dân khỏi địa phương cao nhất nước

18 tập thể và 166 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có đóng góp xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Kết quả cho thấy, An Giang là tỉnh có mức độ di dân (đi khỏi địa phương làm ăn xa) nhiều nhất trong 63 tỉnh, thành phố cả nước, là tỉnh có mật độ dân số cao đứng thứ 4 khu vực ĐBSCL (540 người/km2). Cùng với các chỉ số khác như: giới tính, tôn giáo, phân bổ dân cư, nhà ở, trình độ dân trí là cơ sở dữ liệu quan trọng cho các ngành, các cấp xây dựng lại các kế hoạch, chính sách, nghị quyết Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đánh giá lại các chỉ số dân số, điều chỉnh dự toán ngân sách phù hợp và đặc biệt phải có sự khai thác số liệu triệt để, phân tích chuyên sâu để giải quyết các vấn đề địa phương, đặc biệt là tìm giải pháp để hạn chế tình trạng di dân đi làm ăn xa của tỉnh...

Tin, ảnh: TRÚC PHA