An Giang nâng cao hiệu lực chính sách về phòng cháy, chữa cháy

28/01/2022 - 03:54

 - Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện; theo dõi, đôn đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức kinh tế, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) theo chỉ đạo của Chính phủ, theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

A A

Phối hợp diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại các trung tâm thương mại

Công an tỉnh chủ động phối hợp với sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xác định lộ trình và thời gian triển khai từng nhiệm vụ cụ thể; thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh An Giang với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về PCCC và CNCH. Trong đó, tập trung thanh, kiểm tra PCCC; xử lý công trình vi phạm pháp luật về PCCC, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về an toàn PCCC tại cụm dân cư; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt. Đặc biệt, trong năm qua, Công an tỉnh (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH) chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm 2 tiêu chí (số vụ cháy, số người chết) so với cùng kỳ, không xảy ra vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cụ thể, năm 2021 xảy ra 13 vụ cháy (giảm 13,3%), làm chết 1 người (giảm 75%), thiệt hại trên 13 tỷ đồng (tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, sự cố về điện chiếm hơn 46%; sơ suất trong sử dụng lửa gần 31%; vi phạm quy định về an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, chế biến 8%, số còn lại đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Vụ cháy có lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia cứu chữa đạt hiệu quả cao, ngăn chặn được cháy lan, cháy lớn.

Trong công tác CNCH, vận dụng hiệu quả kỹ năng chuyên môn, sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị, tham gia tìm kiếm, cứu nạn thành công tai nạn, sự cố trong tình huống khó khăn, phức tạp. Qua đó, tham gia giải cứu được 1 người, tìm kiếm 2 thi thể người bị nạn dưới nước, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH, qua rà soát, thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực thi hành; không có các loại hình, đặc thù cần xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn trong PCCC.

Công an tỉnh An Giang thường xuyên phối hợp cơ quan thông tin và truyền thông xây dựng, đăng phát hơn 4.300 phóng sự, tin, bài; treo gần 540 băng-rôn, khẩu hiệu; tổ chức 80 buổi tuyên truyền cho hơn 2.100 lượt người tham dự; mở 47 lớp tập huấn cho hơn 4.000 người…

Ngoài ra, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 6 quy chế phối hợp với sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Đến nay, toàn tỉnh có 512 Đội dân phòng tại khóm, ấp, tổ dân phố và 1.586 Đội PCCC cơ sở; thành lập 35 Đội PCCC tình nguyện với 340 hội viên. Xây dựng và duy trì hoạt động 4 mô hình PCCC hiệu quả, như: “Tuyên truyền ngày toàn dân PCCC 4-10”, “Xây dựng cơ sở tiên tiến trong hoạt động PCCC”; “Tổ chức hội thao PCCC”, “Đội chữa cháy tình nguyện”…

Để xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC trong thời gian tới, Công an tỉnh chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh rà soát, xây dựng, lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành văn bản quy phạm pháp luật về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, đề xuất Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học, ngành học.

“Thời gian tới Công an tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức kinh tế, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 172/KH-UBND, ngày 7-4-2020 của UBND tỉnh (về triển khai Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về PCCC); tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình, hành động, kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC” - đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG