An Giang nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cho cán bộ, công chức

16/09/2020 - 14:48

 - Ngày 16-9, Sở Nội vụ An Giang phối hợp Viện Xã hội học và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn về kết quả chỉ số PAPI và kỹ năng lập, triển khai thực hiện kế hoạch cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cơ sở cho hơn 180 cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

A A

Trong 1,5 ngày, Chủ tịch UBND 156 xã, phường, thị trấn, lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố được trang bị những kiến thức cơ bản về nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, cải thiện hiệu quả quản trị công; biện pháp cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công (chỉ số PAPI); nâng cao sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, cải thiện công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng tốt hơn, nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử. Nghe triển khai những nội dung cơ bản thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

HẠNH CHÂU