An Giang: Ngày 5 và 6/12, diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII)

02/12/2022 - 11:16

 - Ngày 5 và 6/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XIII).

A A

Tại hội nghị sẽ triển khai nội dung các Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và kết luận Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII). Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

THU THẢO

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới