An Giang phấn đấu mỗi năm đưa ít nhất 300 lao động đi xuất khẩu lao động

22/04/2021 - 03:55

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đến năm 2025 đưa ít nhất 1.500 lao động tham gia xuất khẩu lao động, bình quân mỗi năm đưa ít nhất 300 lao động đi xuất khẩu lao động.

A A

Để thực hiện chỉ tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác động tích cực của xuất khẩu lao động; điều kiện làm việc, sinh hoạt và thu nhập của người lao động (NLĐ); phong tục tập quán của nước tiếp nhận lao động... để NLĐ nắm rõ, lựa chọn thị trường phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác đào tạo nguồn lao động về kỹ năng, tay nghề phù hợp với điều kiện thị trường. Đồng thời, tăng cường các biện pháp hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ tham gia làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động...

ĐỨC TOÀN