An Giang phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025

05/03/2021 - 06:31

 - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người làm công tác bảo đảm trật tự ATGT hưởng ứng tham gia, góp phần kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT).

A A

Giai đoạn 2021-2025, An Giang tiếp tục thực hiện năm ATGT hàng năm với chủ đề “Tính mạng con người là trên hết”. Phong trào thi đua tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT tại đơn vị, địa phương quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ.

Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự ATGT các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa. Ngoài ra, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phê bình những tập thể, cá nhân không đạt được mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hàng năm giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT.

Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo đó, phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người làm công tác bảo đảm trật tự ATGT hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025, với các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động. Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn kết với phong trào thi đua, đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban ATGT các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Đồng thời, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học - công nghệ tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt; quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Tập trung xử lý các vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông và các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ dẫn đến TNGT.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông - vận tải về đường bộ, đường sắt.

Ngoài ra, chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải và người tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đẩy mạnh công tác giáo dục phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt thanh niên khu vực nông thôn. Ngoài ra, tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trên địa bàn toàn tỉnh…

LÊ HOÀNG