An Giang phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

02/10/2023 - 10:47

 - Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 cấp tỉnh (diễn ra từ ngày 2 đến 8/10).

Long trọng tổ chức phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm phát biểu đề dẫn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kêu gọi hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2023

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động 05-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang.

Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong Nhân dân, nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tập trung tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời", đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang hướng dẫn các cơ sở giáo dục (từ bậc học mầm non đến bậc học phổ thông) phát động phong trào “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" dưới nhiều hình thức, hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tự học, hình thành năng lực tự học, học qua Internet, học mọi lúc, mọi nơi…

Hội Khuyến học tỉnh thông qua Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển Quỹ Khuyến học góp phần thúc đẩy phong trào tự học, học tập suốt đời cho mọi người dân.

“Tôi kêu gọi toàn ngành giáo dục và đào tạo quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn chặn bạo lực học đường. Tập trung nâng chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên”- đồng chí Lê Văn Phước nhấn mạnh.

HỮU HUYNH