An Giang phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển

04/02/2024 - 13:27

 - Năm 2023 – năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), trong điều kiện cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong không khí phấn khởi chào mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, doanh nhân và người lao động trong tỉnh, kế thừa những thành tựu đạt được, phát huy truyền thống cách mạng quê hương An Giang anh hùng, tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp tài năng, công sức, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

Những thành tựu nổi bật

Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen; tình hình thế giới diễn biến phức tạp; dịch bệnh COVID-19 tuy được kiểm soát nhưng để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất - kinh doanh và đời sống Nhân dân. Song, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương; cùng sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, An Giang đã vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (riêng bảo hiểm y tế toàn dân gần đạt 91,88/92,75%).

Đặc biệt, trong điều kiện vô cùng khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 của tỉnh đạt 7,34%, kế hoạch đề ra (7 - 7,5%), cao hơn mức bình quân chung cả nước; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,43%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,03%; dịch vụ tăng 8,54%; thuế trừ trợ cấp tăng 5,53%. GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng/năm (tương đương 2.496 USD).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục - đào tạo được nâng lên, kết quả tốt nghiệp THPT đạt 99,15%, thứ 9 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về điểm trung bình các môn thi. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục khơi dậy, phát huy các giá trị về lịch sử, văn hóa, con người An Giang, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều công trình trọng điểm được tích cực chuẩn bị triển khai thi công, như: Dự án đường cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua An Giang, cầu Châu Đốc; nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ và các công trình trọng điểm khác về y tế, văn hóa, giáo dục… Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau thời gian chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an ninh biên giới được tăng cường; công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được chú trọng; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao quốc phòng; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Lễ công bố thành lập TX. Tịnh Biên; Hội thảo quốc tế Văn hóa Óc Eo - Ba Thê và nhiều sự kiện quan trọng khác của Trung ương, địa phương tổ chức tại An Giang thành công tốt đẹp. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, khẳng định chủ quyền quốc gia, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người An Giang.

Công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở Đảng ngày càng nâng cao; các cấp ủy chủ động nắm việc, sát việc trong lãnh đạo nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Chất lượng hoạt động của HĐND, UBND được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường.

Ngoài những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân cán bộ, đảng viên được phát hiện, xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, những kết quả đạt được trong năm 2023 là đáng trân trọng, là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang vững tin bước vào năm mới 2024 với quyết tâm chính trị cao nhất.

Kết quả nổi bật năm 2023:

• Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,34% (kế hoạch 7 – 7,5%).

• GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng (kế hoạch 60,52 – 62,03 triệu đồng).

• Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 41.320 tỷ đồng (kế hoạch 33.951 – 37.783 tỷ đồng).

• Kim ngạch xuất khẩu 1.172 triệu USD (vượt kế hoạch).

• Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn ước đạt 7.045 tỷ đồng (vượt kế hoạch).

• Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 51,7% (đạt kế hoạch).

• Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân %/năm đạt 1 - 1,2% (đạt kế hoạch).

• Có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao (đạt kế hoạch)…

Niềm tin, khát vọng trong năm mới

Bước sang năm 2024 - năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh An Giang nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tình hình bối cảnh chung; những thuận lợi và khó khăn riêng của một tỉnh đi lên từ nông nghiệp, nhưng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nhất là du lịch, dịch vụ và công nghiệp, nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiện đại; đặc biệt kinh tế biên mậu, nơi có nhiều cửa khẩu quan trọng của quốc gia; xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cần tập trung lãnh, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, tỉnh tiếp tục tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; phấn đấu đến năm 2030, đưa An Giang trở thành tỉnh khá trong vùng ĐBSCL; kinh tế năng động, hài hòa, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh... Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long; có trình độ khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao… Xác định rõ vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của An Giang trong vùng ĐBSCL; coi trọng liên kết vùng, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh có du lịch, nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra; nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và dự báo khó đạt. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, đề án trọng tâm, mũi nhọn. Triển khai nhanh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận An Giang, tuyến tránh Long Xuyên; các dự án giao thông liên vùng, nội tỉnh và các công trình trọng điểm về y tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng - an ninh…

Thường xuyên quan tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huy động, khơi thông mọi nguồn lực, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa, con người An Giang. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện đời sống người dân.

Với trọng trách là “phên giậu” phía Tây Nam Tổ quốc về quốc phòng - an ninh, đồng thời là “phên giậu về kinh tế”, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh kinh tế của đất nước. An Giang đặc biệt coi trọng xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng ĐBSCL và cả nước.

Đăc biệt, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời bảo vệ những cán bộ, đảng viên dám nghĩ đúng, dám nói đúng, dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực hiện nghiêm Quy định 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Với niềm tin, khát vọng về quê hương giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được năm qua; tăng cường đoàn kết; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; chung sức, đồng lòng; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh.        

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024:

• Tăng trưởng GRDP tăng 7,5 - 8,5%.

• GRDP bình quân đầu người từ 70,27 – 70,88 triệu đồng/người/năm.

• Tổng vốn đầu tư xã hội từ 47.867 tỷ đồng.

• Kim ngạch xuất khẩu 1.185 triệu USD.

• Thu ngân sách đạt 7.197 tỷ đồng.

• Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 0,5 - 1%/năm.

• Có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

• 75% cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử…

 TS. LÊ HỒNG QUANG - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang