An Giang phát triển Đảng trong doanh nghiệp

25/02/2021 - 05:01

 - Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ được tổ chức công đoàn đặt làm nhiệm vụ trọng tâm thông qua việc vận động, tuyên truyền để cán bộ, nhân viên, người lao động nâng cao nhận thức về Đảng, mong muốn được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, trong môi trường doanh nghiệp (DN), khi có tổ chức Đảng, ngoài việc được bảo đảm lợi ích, công nhân còn được giáo dục tư tưởng, nhận thức, tuân thủ kỷ luật lao động, ý thức xây dựng DN.

A A

Công ty Cổ phần Nam Việt hiện có 23 đảng viên (1 đảng viên là lao động trực tiếp) trong tổng số 2.307 lao động. Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Nam Việt Doãn Quốc Hội cho biết, chi bộ được thành lập năm 2007, công tác phát triển Đảng được quan tâm thực hiện từ khá sớm. Hàng năm, chi bộ đặt chỉ tiêu phát triển thêm 2 đảng viên với tiêu chí bất kỳ quần chúng nào hăng hái trong lao động, sản xuất và có ý chí đều được tạo điều kiện nâng cao để tham gia lớp bồi dưỡng và phát triển Đảng. Những người ưu tú nhất phải thông qua tổ chức công đoàn xem xét, quan tâm thúc đẩy để phấn đấu ngày càng cao hơn.

Chi bộ sinh hoạt và thông tin những vấn đề quan trọng, giải quyết các vấn đề khúc mắc, triển khai và quán triệt các nghị quyết. Ngoài ra, các vấn đề quan trọng, thông báo mới vẫn được thường xuyên truyền tải trong nội bộ qua mạng để nắm kịp thời. Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng đảng viên phát huy được tính tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, càng nêu cao trách nhiệm với DN.

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai

Tập đoàn Sao Mai là điểm sáng tiêu biểu phát triển đảng viên khá đều trong nhiều năm. Thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác giới thiệu phát triển đảng viên trong DN, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nguyễn Văn Quang cho biết, tuy là DN ngoài nhà nước, nhưng Tập đoàn Sao Mai có tổ chức Đảng và đoàn thể từ năm 1998.

Hiện nay, Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai có 8 chi bộ trực thuộc với 227 đảng viên, công đoàn cơ sở với trên 1.140 đoàn viên công đoàn (tổng số lao động 11.000 người). Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc phần lớn từng trải qua công tác ở nhiều cương vị khác nhau của cơ quan nhà nước, nên đã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đảng và đoàn thể hoạt động.

Những năm gần đây, Tập đoàn Sao Mai phát triển ngày càng bền vững, theo đó tổ chức và hoạt động công đoàn ngày càng ổn định, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức người đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Mặt khác, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và ngày càng phát triển. Hàng năm, công đoàn đặt mục tiêu giới thiệu từ 5-8 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, công đoàn cơ sở chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thường xuyên rà soát, nắm tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên, nhân viên, NLĐ để có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu, tổ chức các phong trào thi đua phong phú. Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp, công đoàn cơ sở đã chủ động giao nhiệm vụ cho cán bộ, đoàn viên để phấn đấu thực hiện và tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tạo nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng. Từ năm 2015 đến nay, công đoàn đã giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp 54 đảng viên, trong đó có 19 nữ.

Song song với công tác phát triển đảng viên mới, việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng sau khi thành lập được chú trọng. Đơn cử Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai nhiều năm liền luôn đạt “Trong sạch vững mạnh”, “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, nhiều đảng viên tiêu biểu xuất sắc, tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tổ chức Đảng trong DN đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và bằng vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm cho chủ DN hiểu rõ tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN hoạt động tốt sẽ lãnh đạo công nhân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh của đơn vị.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 2.156 đảng viên trong DN. Chỉ tiêu năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh giới thiệu 1.506 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Tuy số đảng viên hiện nay chưa tương xứng với lực lượng lao động, nhưng trong môi trường DN đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng quan tâm và tạo điệu kiện cho tổ chức cơ sở Đảng phát triển khi đủ điều kiện. Từ đó, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và mục tiêu lâu dài của DN.

MỸ HẠNH