An Giang phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho người dân biên giới

22/10/2020 - 10:31

 - Ngày 22-10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh cho người dân khu vực biên giới tại Khu du lịch cáp treo Núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang).

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-10), với các chuyên đề: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn các tỉnh biên giới…

THANH TIẾN