An Giang rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính

25/09/2019 - 07:52

 - Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 của UBND tỉnh, đến nay, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra tỉnh đã rà soát, đánh giá TTHC. Qua đó, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các phương án đơn giản hóa, các sáng kiến cải cách TTHC khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn và góp phần tăng hiệu quả giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân.

A A

Đối với lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đã đơn giản hóa: thay đổi tên thủ tục và cách thức thực hiện TTHC cấp phát kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm. Lĩnh vực giá: thay đổi cách thức thực hiện TTHC và căn cứ pháp lý thủ tục hiệp thương giá và đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính; thủ tục thẩm định phương án giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo: thay đổi căn cứ pháp lý đơn giản hóa TTHC chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, để đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Tố cáo năm 2018. Đối với thủ tục giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đã thay đổi căn cứ pháp lý và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC 60 ngày (từ 150 ngày xuống còn 90 ngày), để đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Tố cáo năm 2018.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn và góp phần tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân

Đối với lĩnh vực thanh toán hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đề nghị bãi bỏ 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính:  thanh toán hỗ trợ ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân; thanh toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ áp dụng khoa học-công nghệ, hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản, hỗ trợ chi phí vận chuyển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bãi bỏ TTHC cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Sửa đổi, bổ sung quy định TTHC đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong lĩnh vực thủy lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ 2 TTHC thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phần).

Đối với Sở Y tế, trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đã bỏ phiếu lý lịch tư pháp đối với người xin cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình đang làm việc trong các cơ sở y tế tại thời điểm xin cấp chứng chỉ hành nghề. Rút ngắn thời gian cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sĩ gia đình từ 30 ngày còn 20 ngày đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Bãi bỏ TTHC cấp lại giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bán lẻ thuốc rút ngắn từ 25 ngày xuống còn 15 ngày đối với trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng và 7 ngày đối với trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; cắt giảm chi phí từ 1 triệu đồng xuống không thu phí. Bãi bỏ TTHC cấp lại giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thời gian rút ngắn từ 25 ngày xuống còn 15 ngày đối với trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng và 7 ngày đối với trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; cắt giảm chi phí từ 4 triệu đồng xuống không thu phí.

Lĩnh vực lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp đơn giản hóa TTHC “Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”, đề nghị bổ sung tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ Anh-Việt. Đơn giản hóa bổ sung thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp đề nghị xóa án tích. Lĩnh vực quốc tịch đơn giản hóa: đối với thủ tục “Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước”, đề nghị bổ sung thông tin về ông, bà vào tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Lĩnh vực hộ tịch đơn giản hóa TTHC “Cấp bản sao trích lục hộ tịch”, và “Đăng ký giám sát việc giám hộ”. Lĩnh vực Giáo dục tiểu học: đề nghị bãi bỏ, không thực hiện TTHC công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

Qua rà soát, Sở Tài chính kiến nghị thực thi với thủ tục đăng ký giá nộp trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang; gửi qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn; áp dụng thời hạn giải quyết TTHC theo Luật Tố cáo năm 2018 trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sở Tư pháp kiến nghị thực thi bổ sung thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp đề nghị xóa án tích vào dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi trong thời gian tới; bổ sung vào Luật Hộ tịch quy định về thủ tục “Đăng ký giám sát việc giám hộ”...

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU