An Giang: Tạm ngưng các hoạt động tập trung học sinh, học viên từ ngày 3-8

03/08/2020 - 16:28

 - Chiều 3-8, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, đã ký Công văn số 2017/SGDĐT-VP yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tạm ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục từ ngày 3-8-2020 (trừ các đối tượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020) đến khi có thông báo mới, nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 .

A A

Theo đó, Sở Giáo dục – Đào tạo An Giang  yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản đã triển khai của ngành. Đặc biệt, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi/về từ vùng dịch cần chủ động liên lạc với cơ quan chức năng để thực hiện việc khai báo dịch tễ, cách ly, theo dõi y tế theo đúng quy trình.  Đồng thời, liên lạc thường xuyên với gia đình học sinh, học viên để nắm rõ các trường hợp phát sinh...

HỮU HUYNH