An Giang tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá

15/06/2021 - 10:04

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký Công văn số 536/UBND-KTTH, ngày 11-6-2021 về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2021 trên địa bàn An Giang.

A A

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến giá cả thị trường, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn để hỗ trợ cho việc thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa giữ ổn định mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tránh để xảy ra các biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Sở Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, cung- cầu hàng hóa để có biện pháp bình ổn thị trường, giá cả phù hợp, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân như thực phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác lưu thông, phân phối hàng hóa để tránh hiện tượng sốt giá cục bộ do khan hiếm hàng hóa hoặc sụt giảm giá bất lợi đối với hàng nông sản do bị ùn tắc trong lưu thông, phân phối. Tăng cường công tác quản lý kê khai giá, niêm yết giá, nhất là đối với vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, giám sát giá cả thị trường; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về giá; chủ động tính toán, xây dựng phương án giá đối với các mặt hàng do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quy định giá của địa phương.

Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về tình hình thị trường giá cả; công khai, minh bạch thông tin về giá, nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá; điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh và đời sống của người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; tiếp tục kiểm soát lạm phát cơ bản trong năm 2021 để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung.

Sở Công thương theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng để chủ động phương án hoặc đề xuất biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trên địa bàn tỉnh; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi; đánh giá nguồn cung các mặt hàng nông sản, nhất là mặt hàng thịt heo của tỉnh để kịp thời tham mưu các biện pháp cân đối cung- cầu phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai giám sát chặc chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; tập trung tổ chức phòng, chống và khống chế dịch bệnh ngay trong diện hẹp, không để lây lan ra diện rộng, đặc biệt đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi; đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện nắm bắt thông tin kịp thời về biến động nguồn cung ứng, giá cả thực phẩm nhất là thịt heo trên địa bàn tỉnh, để có phương án đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời; thông tin đầy đủ, kịp thời về giá cả thị trường tới người chăn nuôi, tránh tình trạng đầu cơ, làm tăng giá bất thường nhằm trục lợi, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sở Giao thông-Vận tải tăng cường triển khai, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai giá, niêm yết và bán vé đúng giá niêm yết; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và bán vé đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế tăng cường triển khai, hướng dẫn các cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá; niêm yết giá, công khai, minh bạch giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; tiếp tục tăng cường kiểm soát giá thuốc, các vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh lợi dụng tăng giá bất hợp pháp, minh bạch trong quản lý điều hành giá; tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện bán đúng giá, không ôm hàng đẩy giá đối với các mặt hàng thiết yếu để ổn định giá cả thị trường; phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống luôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế, chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường, tránh bị tác động của các hiện tượng đầu cơ, thổi giá; đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động giá lớn, trường hợp cần thiết, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc sớm hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh và các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác truyền thông, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá cả thị trường nhất là trong việc thực hiện các chính sách lớn của Chính phủ; tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; tổ chức thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội về công tác điều hành giá của địa phương.

Các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chủ động, kịp thời cung cấp thông tin khách quan, toàn diện, chính xác cho các cơ quan báo chí về công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu; tăng cường công khai, minh bạch thông tin về các yếu tố chi phí đầu vào, nhất là các vật tư quan trọng liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp cơ quan thanh tra tài chính, thanh tra y tế, thanh tra nông nghiệp và cơ quan chức năng khác có liên quan thực hiện ngay việc kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh và xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện niêm yết giá, không thực hiện bán đúng giá niêm yết và các hành vi vi phạm khác theo quy định tại Luật giá, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND cấp huyện chủ động tổ chức theo dõi sát diễn biến cung- cầu, thị trường, nắm bắt tình hình giá cả thị trường trên địa bàn quản lý để dự báo, đề xuất biện pháp điều hành giá phù hợp; tăng cường triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất- kinh doanh trên địa bàn thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, vé đúng giá niêm yết. Niêm yết giá, công khai, minh bạch giá; tăng cường chỉ đạo các phòng, ban liên quan quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá theo đúng quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm; phối hợp các ngành, lực lượng chức năng thực hiện tốt các chỉ đạo của UBND tỉnh.

HẠNH CHÂU