An Giang thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội

15/10/2021 - 17:22

 - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 2316/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

A A

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng ban. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước,  Phó Trưởng ban Chỉ đạo, phụ trách Tổ an sinh xã hội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, phụ trách Tổ phục hồi, phát triển kinh tế, cùng 26 thành viên.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm,  Thường trực Tổ phục hồi, phát triển kinh tế; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Châu Văn Ly,  Thường trực Tổ an sinh xã hội.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tham mưu UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, ban hành các quy định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, phát triển kinh tế; những chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ cho người dân.

Đồng thời, có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, khó khăn. Trưởng ban chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của ban chỉ đạo; quyết định thành lập các nhóm giúp việc, mời đại diện một số đơn vị, chuyên gia để tư vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, UBND tỉnh cũng thành lập 2 Tổ công tác trực thuộc Ban Chỉ đạo, gồm: Tổ an sinh xã hội và Tổ phục hồi, phát triển kinh tế.

HẠNH CHÂU