An Giang thi đua phát triển chính quyền số gắn với cải cách hành chính

16/08/2022 - 04:15

 - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn, tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính (CCHC).

A A

Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Theo UBND tỉnh An Giang, mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong cơ quan quản lý nhà nước; chia sẻ các kinh nghiệm thành công của việc chuyển đổi số trong các đơn vị, các sáng kiến, giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số hiệu quả gắn với CCHC để phục vụ nhân dân. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong công việc hành chính hàng ngày, cũng như trao đổi thông tin, văn bản điện tử, phát huy hiệu quả các phần mềm và ứng dụng. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm "một cửa", minh bạch hóa các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...

Tỉnh xác định việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn an ninh mạng gắn với CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện để tiến tới phương châm: Đảm bảo công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, đạt được mục tiêu 100% TTHC mức độ 1 và 2 được cập nhật, công bố rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đồng thời, tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 kết hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; phát huy hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Có giải pháp nâng dần tỷ lệ hồ sơ giao dịch trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ xử lý hàng năm của đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bảo đảm hầu hết các văn bản đều được chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng; ứng dụng hiệu quả chữ ký số; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng hình thức họp trực tuyến; nâng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử tỉnh trong công việc.

Tỉnh phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; trên 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% văn bản thuộc danh mục công khai phải được thực hiện công khai trên trang văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh tại địa chỉ: https://vpdt.angiang.gov.vn/cong-khai-van-ban-an-giang. Rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa sử dụng tài liệu giấy. Ít nhất 90% người dân và DN hài lòng về giải quyết TTHC. Tối thiểu 60% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; trên 50% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. Tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 50% trở lên.

Theo Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, An Giang xây dựng chính quyền điện tử kiến tạo, phát triển, liêm chính; đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng mức độ hài lòng của người dân và DN. Đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp tổng số 2.203 dịch vụ hành chính công (toàn bộ TTHC của tỉnh).

Trong đó, có 511 dịch vụ công mức độ 3; 960 dịch vụ công mức 4; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn 98%; đã đồng bộ, tích hợp 1.188 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia; kết nối, liên thông nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với trục liên thông quốc gia (NGSP)... Tỉnh An Giang đã nghiên cứu, kết nối, tích hợp, kiểm thử các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với các bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC của tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ. Chất lượng dịch vụ công, kể cả trực tiếp và trực tuyến từng bước đi vào nền nếp và thông suốt, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời gian. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, DN giải quyết TTHC, thu hút SXKD, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, UBND tỉnh An Giang phối hợp VNPT An Giang triển khai Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh; đồng thời ban hành kế hoạch phát triển, ứng dụng thương mại điện tử, triển khai hóa đơn điện tử; công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân, DN tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua kênh tương tác mạng xã hội zalo, liên hệ trực tiếp; triển khai hệ thống trả lời tự động (chatbot) cho người dân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và Viettel An Giang phối hợp hỗ trợ DN đăng ký qua mạng; ngành y tế triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mang lại hiệu quả tích cực... Qua đó, góp phần đẩy nhanh phát triển chính quyền số, Chính phủ số và thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số của tỉnh.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu