An Giang: Thi đua yêu nước, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội

17/04/2024 - 05:16

 - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh An Giang triển khai với khí thế, quyết tâm mới, bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo. Phong trào bảo đảm đồng bộ, bài bản ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể với các cấp, ngành. Ngoài tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương phát động, An Giang còn thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh, như: Thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” năm 2023, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

“Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng ở tất cả các lĩnh vực và còn rất nhiều phong trào thi đua khác đuợc tổ chức thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, tạo động lực to lớn, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh của tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Các phong trào thi đua gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực trọng yếu trong phát triển KTXH của tỉnh, thật sự là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc triển khai tốt các phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở, có tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua rõ ràng, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể là giải pháp quan trọng giúp cho các phong trào thi đua đạt hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu. Nhờ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Điển hình như phong trào xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Phong trào thực sự đi vào đời sống của người dân, tạo sự đồng thuận cao. Từ đó, thu hút nguồn lực vận động từ cộng đồng dân cư tham gia đóng góp tài lực và vật lực xây dựng NTM. Cảnh quan, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn. Kết cấu hạ tầng xã hội và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Hiện, An Giang có 76/110 xã NTM (chiếm hơn 69% tổng số xã), 34/76 xã NTM nâng cao (đạt 44,73%), 2/24 xã NTM kiểu mẫu (đạt 5,8%), 3/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đều vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” triển khai có hiệu quả; năm 2023, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận từ nguồn đóng góp tiền và hiện vật quy ra tiền với tổng giá trị hơn 284 tỷ đồng.

Cùng với phong trào thi đua, công tác khen thưởng phát huy đúng vai trò động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân lao động sáng tạo. Đặc biệt là việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong sản xuất - kinh doanh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Tỷ lệ khen thưởng giữa cán bộ lãnh đạo và người lao động trực tiếp được rút ngắn khoảng cách chênh lệch, tạo được sự phấn khởi, hăng hái thi đua lập thành tích của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, tạo niềm tin, hăng hái thi đua lập thành tích của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đường hoa nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, các phong trào thi đua đã đạt những thành tựu ấn tượng và được thể hiện bằng sự tăng trưởng đáng kể tình hình KTXH của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 đạt 7,34%, đạt kế hoạch tỉnh đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 60,55 triệu đồng/năm (tương đương 2.496 USD). Đồng thời, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh.

Thực tế, trong quá trình triển khai các phong trào thi đua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả được thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa, làm sáng ngời thêm tinh thần tận hiến vì hạnh phúc và bình yên của Nhân dân, vì mục tiêu phát triển An Giang, qua đó xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kêu gọi và phát động phong trào thi đua năm 2024 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân, người lao động và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra. Đồng thời, lập thêm những kỷ lục mới; tạo nên những thành công mới; xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh và phồn vinh.

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2023, có 23 tập thể và 45 cá nhân điển hình được tuyên dương. Cụ thể, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và 3 cá nhân. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của tỉnh. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể, 42 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022.

HẠNH CHÂU