An Giang tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024

21/02/2024 - 12:27

 - Sáng 21/2, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2024, Ban Chỉ đạo các cấp sẽ tập trung chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh, chỉ đạo triển khai tốt công tác BHXH, BHYT; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời, tăng cường truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phát triển đối tượng tham gia; kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện và thanh, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; nhân rộng các mô hình, phong trào tiêu biểu.

Năm 2023, số thu và số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch và tăng so năm 2022, với 117.771 người tham gia BHXH bắt buộc, 23.112 người tham gia BHXH tự nguyện, 107.601 người tham gia BHTN, hơn 1,756 triệu người tham gia BHYT. Số nợ giảm 1,28% so cuối năm 2022; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cài đặt ứng dụng VssID (134.759/122.092 đạt 110,37%). Tỷ lệ người hưởng các chế độ lương hưu, BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ngày càng cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp...

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho cá nhân

Trao Bằng khen UBND tỉnh An Giang  cho đơn vị thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 3 năm liền

Bảo hiểm Xã hội An Giang trao Giấy khen doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm

Tôn vinh, tặng Giấy khen UBND TP. Long Xuyên và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm

Dịp này, có 8 cá nhân được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam; UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen 5 đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN 3 năm liền (2021-2023); BHXH tỉnh An Giang vinh danh, tặng Giấy khen và tôn vinh 28 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN 3 năm liền, các xã, phường đạt độ bao phủ BHYT trên 95% và khen thưởng các mô hình hiệu quả.

HẠNH CHÂU