Anh Nguyễn Văn Phong tái đắc cử Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Nghề An Giang nhiệm kỳ 2022-2024

28/05/2022 - 16:38

 - Ngày 28/5, Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề An Giang tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần VII (nhiệm kỳ 2022-2024). Tham dự đại hội có 141 đại biểu đến từ 4 cơ sở đoàn, đại diện cho hơn 600 đoàn viên của trường.

A A

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề An Giang nhiệm kỳ 2022-2024

Bầu chọn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ CHí Minh tỉnh An Giang lần XI

Các chỉ tiêu phấn đấu đều được hầu hết các đại biểu tán thành

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 17 thành viên; anh Nguyễn Văn Phong tái đắc cử bí thư. Đại hội  cũng thống nhất lựa chọn 7 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề An Giang vững kiến thức, giỏi kỹ năng, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2024, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề An Giang đề ra một số chỉ tiêu, như: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của đoàn; có ít nhất 1 mô hình thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi giai đoạn 2021 – 2026”.

Đồng thời, ít nhất 80% chi đoàn đạt loại khá, xuất sắc; phát triển mới 500 đoàn viên; 100% đoàn viên đóng góp quỹ vận động và tích cực tham gia vào công tác đền ơn đáp nghĩa; ít nhất 500 đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; bồi dưỡng, giới thiệu cho 5 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng mỗi năm...

ĐỨC TOÀN