Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Phú đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy 6 tháng đầu năm

10/07/2024 - 15:36

 - Sáng 10/7, Bí thư Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Nguyễn Phú Tân chủ trì Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI), để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, vận động quần chúng 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ công việc trên tất cả các mặt công tác: Tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra và dân vận.

Riêng đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm, UBND huyện Châu Phú đã triển khai thực hiện 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất cả 3 khu vực đều tăng so cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 423.193 tấn; giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 216 triệu đồng/ha; sản lượng cá nuôi đạt 76.482 tấn.

Công tác an sinh xã hội, các chế độ đối với gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, đối tượng bảo trợ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Phú đã giải quyết việc làm cho 2.714 lao động…

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; quan tâm theo dõi, thường xuyên đánh giá kết quả việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng thông qua phong trào thi đua “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phải phát huy tối đa vai trò công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở và vai trò, trách nhiệm của bí thư chi, đảng bộ cơ sở trong công tác kiểm tra, sát giám thường xuyên của chi bộ.

Đối với UBND huyện Châu Phú cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai nhiều giải pháp, tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Song song đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần chủ động trong việc rà soát, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết do đại hội Đảng cấp mình đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đó tập trung các giải pháp cải thiện mức độ thực hiện đối với các chỉ tiêu còn gặp khó khăn….

MỸ LINH