Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú thành lập Ban Chỉ đạo Công tác an sinh xã hội - công tác tư tưởng nhằm thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19

22/08/2021 - 10:20

 - Sáng 22-8, Bí thư Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) Ngô Công Thức cho biết, nhằm tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác an sinh xã hội - công tác tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

A A

 Ban Chỉ đạo do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phùng Minh Tân làm trưởng ban cùng các thành viên là lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, UBND, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn…

 Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác an sinh xã hội - công tác tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đề xuất chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đồng thời, nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội, chăm lo nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Định hướng thông tin tuyên truyền, phản tuyên truyền phù hợp, bảo đảm ổn định tình hình.

Qua đó, củng cố, huy động, đoàn kết sức mạnh các lực lượng làm nhiệm vụ. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác an sinh xã hội - công tác tư tưởng, cũng như đề xuất khen thưởng, biểu dương tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội - công tác tư tưởng.

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện An Phú động viên đội ngũ y, bác sĩ

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức tặng quà động viên lực lượng chống dịch

Cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa

HỮU HUYNH