Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ

21/10/2021 - 19:02

 - Ngày 21-10, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Lê Thị Kim Hồng chủ trì lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ.

A A

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung Huỳnh Văn Hiếu đến công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng.

Điều động Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cái Dầu Trần Thanh Nhàn đến công tác tại Đảng bộ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Giới thiệu đồng chí Trần Thanh Nhàn để UBMTTQVN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Điều động Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Lê Thị Mỹ Tiên đến công tác tại Đảng bộ thị trấn Cái Dầu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Dầu (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Giới thiệu đồng chí Lê Thị Mỹ Tiên để UBMTTQVN thị trấn Cái Dầu bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Điều động Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Lâm Thị Hồng Cẩm đến công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng.

Điều động Phó Chủ tịch UBND xã Bình Long Nguyễn Duy Phương đến công tác tại Phòng Nội vụ, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị phân công.

Điều động Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy La Văn Thuận đến công tác tại Đảng bộ xã Bình Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Long (nhiệm kỳ 2020 – 2025), giới thiệu đồng chí La Văn Thuận để HĐND xã Bình Long bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Bổ nhiệm lại đồng chí Bùi Thiện Phúc giữ chức Phó Trưởng phòng Tư pháp.  

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Lê Thị Kim Hồng trao quyết định cho các cán bộ

KIM THÚY – M.L