Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI)

29/05/2020 - 16:20

 - Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI), trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các khóa.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc cho báo cáo chính trị. Từ đó, bổ sung, phát triển các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu, cụ thể, có tính đổi mới, khả thi cao trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng TP. Châu Đốc phát triển nhanh và bền vững.

THU THẢO