Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đối thoại và lắng nghe ý kiến nhân dân

26/03/2021 - 14:54

 - Ngày 26-3, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (An Giang) tổ chức hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân. Người dân các xã: Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh đã đến dự và phát biểu nhiều ý kiến góp ý, xây dựng chính quyền địa phương. Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái và Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ chủ trì hội nghị.

A A

Đông đảo người dân 3 xã: Châu Phong, Lê Chánh và Phú Vĩnh đến dự và tham gia đối thoại cùng chính quyền địa phương

Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái gợi ý thảo luận tại hội nghị

Hội nghị đã tiếp nhận 15 ý kiến phát biểu  của người dân 

Đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số Chăm đến dự cuộc đối thoại

Các ý kiến phát biểu tập trung 7 nhóm vấn đề, phản ảnh 25 nội dung, như: tập trung nâng cấp, mở rộng, xây mới đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để giúp việc vận chuyển nông sản thuận lợi; cần xem xét, khép kín vùng sản xuất Bắc và Nam Vĩnh An để tạo điều kiện nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Ngoài ra, cần tập trung công tác tấn công trấn áp tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự khu vực nông thôn; vấn đề điện, nước và nhiều vấn đề liên quan khác …

Việc trao đổi thông tin 2 chiều sẽ giúp cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội  và nhân dân TX. Tân Châu gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của nhân dân…

Sau buổi đối thoại, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu giao Ban Dân vận Thị ủy theo dõi kết quả giải quyết những kiến nghị của nhân dân, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị cho buổi đối thoại tiếp theo.

MINH HIỂN