Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ I - 2021

17/05/2021 - 15:54

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I - 2021.

A A

Đối tượng tham dự giải là người đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh; không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật đều được gửi tác phẩm tham dự.

 Đối với phóng viên báo ngoài tỉnh, đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh, có tác phẩm tham dự và được trao giải cấp tỉnh, sẽ được tỉnh tập hợp, gửi tham dự giải cấp Trung ương theo quy định và được đăng ký với danh nghĩa là một tác giả của tỉnh.

Các tác phẩm dự thi phải bám sát thực tế, phản ánh kịp thời kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-11-2020 đến 15-9-2021; thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm ngày 17-9-2021 (theo dấu bưu điện).

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh An Giang lần thứ I- 2021 vào tháng 10-2021. Các tác phẩm báo chí dự thi thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Cơ cấu giải thưởng ở mỗi thể loại, gồm: 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 5 giải khuyến khích.

T.T