Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị báo cáo viên tháng 7-2019

08/07/2019 - 07:27

 - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7-2019. Hội nghị do Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì. Tại điểm cầu An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và chủ trì.

A A

Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị báo cáo viên tháng 7-2019

Quang cảnh đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu An Giang

Hội nghị đã thông tin về: ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23-7-1959 – 23-7-2019); giới thiệu về ứng dụng phần mềm VCNET - hệ thống thông tin điện tử, giúp quản lý điều hành văn bản và ứng dụng mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện; triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Về định hướng tuyên truyền tháng 7-2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên tập trung triển khai, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 (khóa XIII) của Quốc hội; phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tuyên truyền về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai với tinh thần 4 tại chỗ…

Tin, ảnh: THU THẢO