Báo chí cần bắt nhịp xu thế thời đại

11/06/2021 - 16:41

 - Ngày 10-6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh. Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, mang tính gợi mở, định hướng lâu dài cho báo chí tỉnh nhà. Báo An Giang trích đăng nội dung bài phát biểu này.

A A

Năm 2021, năm đầu của nhiệm kỳ, tỉnh tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thuận lợi cơ bản nhưng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã làm tốt việc phòng ngừa, không để phát sinh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng kế hoạch với tỷ lệ người dân đi bầu rất cao (trên mức bình quân chung của cả nước).

Đạt được những kết quả như trên có sự đóng góp về nhiều mặt của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ phóng viên, nhà báo, nhất là các cơ quan báo chí, phóng viên tỉnh nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và biểu dương những thành tích mà báo chí, truyền thông tỉnh nhà đã nỗ lực trong thời gian qua.

Bên cạnh những thành tích đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận hoạt động của báo chí, truyền thông trong tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục. Trong đó, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng chưa theo kịp yêu cầu, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông như hiện nay. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí còn bị động, chắp vá. Việc phát ngôn, ứng xử với báo chí, xử lý các vấn đề truyền thông vẫn chưa thường xuyên, chưa mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn còn bất cập, chưa có cơ chế rõ ràng, thống nhất. Việc quan tâm, chăm lo đời sống của đội ngũ người làm báo còn chậm, chưa tương xứng nên chưa động viên, khai thác năng lực cống hiến của đội ngũ người làm báo… Những điều này, chúng ta đã phân tích rõ nguyên nhân tại buổi làm việc và đã đưa ra một số giải pháp khắc phục. Các đồng chí cần lưu ý và nghiêm túc khắc phục những thiếu sót, bất cập này.

Thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đặt ra. Tạo cơ chế thuận lợi, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng truyền dẫn, phát sóng… đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát ngôn viên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, truyền thông, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, sắp xếp, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông trong tỉnh trước mắt cũng như lâu dài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để trì trệ, bất cập như thời gian qua.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo, định hướng báo chí, truyền thông phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chuyển tải kịp thời các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, hiệu quả bằng các hình thức sinh động, phong phú. Quan tâm phát triển đội ngũ hội viên Hội Nhà báo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của các chi hội, thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ phóng viên, nhà báo trong tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, đồng thời, nỗ lực hơn nữa, khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như của các cơ quan chủ quản. Chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường công tác. Chú trọng thông tin hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh; các hoạt động lãnh đạo, điều hành, nhất là của lãnh đạo tỉnh. Kết nối để lan tỏa rộng hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn trên báo chí, truyền thông trong khu vực, đặc biệt là báo chí Trung ương.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần nghiên cứu, tìm hiểu, học tập thêm kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí khu vực, báo chí Trung ương… để cải tiến, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, truyền thông phải đổi mới tư duy tiếp cận công nghệ mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, chiều sâu tin, bài, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, kỹ thuật… tăng tính chuyên nghiệp, thông điệp rõ ràng, hấp dẫn, năng động và hiện đại, theo kịp xu thế chung hiện nay. Đồng thời, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, phóng viên trong cơ quan, đơn vị yên tâm công tác.

Báo chí cần chủ động tham gia phản biện xã hội, tổng kết thực tiễn. Lắng nghe, tập hợp tình hình dư luận xã hội, những ý kiến phản hồi từ nhân dân đối với các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, làm tốt công tác định hướng dư luận. Bên cạnh đó, cần phải đào tạo đội ngũ có đủ lý luận, kỹ năng để tham gia phản biện xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động…

“Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí và toàn thể những người làm báo trong tỉnh nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, cùng chung sức xây dựng quê hương  Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến ngày càng giàu mạnh và phát triển” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chúc mừng.

(Tựa bài do Báo An Giang đặt)