Bảo vệ và phát triển rừng tràm Tân Tuyến

12/03/2020 - 05:44

 - Rừng tràm Tân Tuyến (Tri Tôn, An Giang) được xem là dạng rừng tràm và đồng cỏ ngập nước theo mùa tiêu biểu của vùng Tứ giác Long Xuyên. Việc bảo vệ và phát triển rừng sẽ giúp bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học phục vụ cho các dịch vụ du lịch, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

A A

Rừng tràm Tân Tuyến từng bị cháy năm 2017 nên cần bảo vệ nghiêm ngặt hơn

Chức năng quan trọng

Ngày 2-3-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 418/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến. Khu bảo vệ có diện tích 256,39ha, nằm trên địa bàn xã Tân Tuyến (Tri Tôn), phía Đông giáp các ấp Tân An, Tân Đức và kênh trục số 10; phía Tây giáp tiểu khu 30C (ấp Tân Đức); phía Nam giáp kênh số 4; phía Bắc giáp Tỉnh lộ 943 và kênh Huệ Đức.

Đây là khu rừng đặc dụng của tỉnh với mục đích bảo vệ cảnh quan thiên nhiên rừng tràm và đồng cỏ ngập nước theo mùa tiêu biểu của vùng Tứ giác Long Xuyên. Đồng thời, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học phục vụ cho phát triển các dịch vụ du lịch, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến gồm 3 phân khu chức năng chính. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có tổng diện tích 81,85ha, gồm các lô: 6, 10, 11, 12, 13, 14 và 15, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 30B (tiếp giáp với Lâm trường Tỉnh đội).

Chức năng của phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là nhằm bảo tồn nguyên vẹn cảnh quan và các hệ sinh thái theo diễn biến tự nhiên, không tác động các biện pháp kỹ thuật, làm đối chứng để đánh giá kết quả của các tác động phục hồi hệ sinh thái ở phân khu phục hồi sinh thái, bảo tồn nơi cư trú của các loài động, thực vật. Đồng thời, tạo các sản phẩm du lịch sinh thái và hiện trường cho việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập.

Đối với phân khu phục hồi sinh thái, có tổng diện tích 94,06ha, gồm diện tích của các lô: 7, 8, 9 và 16, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 30B. Chức năng của phân khu này là thực hiện các biện pháp kỹ thuật để phục hồi hệ sinh thái rừng tràm, trảng cỏ ngập nước theo mùa, các sinh cảnh của các loài thực vật ngập nước, chim nước và cá. Qua đó, tạo các sản phẩm du lịch sinh thái và hiện trường cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập về rừng tràm và đất ngập nước.

Đối với phân khu hành chính - dịch vụ, có diện tích 80,48ha, gồm các lô: 1, 2, 3, 4 và 5, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 30B. Chức năng của phân khu là xây dựng trụ sở làm việc của Ban quản lý (BQL) khu rừng đặc dụng hoặc Trạm quản lý rừng đặc dụng Tân Tuyến; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ du lịch, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập. Đây cũng là trung tâm kỹ thuật để triển khai các công việc phòng cháy, chữa cháy rừng, giám sát về đa dạng sinh học và quản lý rừng đặc dụng.

Phân công trách nhiệm

Cùng với các phân khu thì Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến còn có vùng đệm diện tích 380,9ha, thuộc địa bàn các ấp: Tân Đức, Tân An và Tân Lợi (xã Tân Tuyến). Phía Bắc vùng đệm giáp kênh Huệ Đức, kênh Mương Tư và kênh số 4; phía Đông giáp kênh số 10; phía Nam giáp kênh Tân Vọng II; phía Tây giáp mương Ngàn Hai.

UBND tỉnh giao BQL rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang là tổ chức chủ rừng, trực tiếp quản lý Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chủ rừng thực hiện theo quy định tại Điều 73, 74 và 75 của Luật Lâm nghiệp. BQL rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh được thành lập Trạm quản lý rừng đặc dụng Tân Tuyến để thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển khu rừng đặc dụng Tân Tuyến theo nhiệm vụ được BQL phân công.

Theo phê duyệt của UBND tỉnh, BQL rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh (chủ rừng) có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Điều 27 của Luật Lâm nghiệp. Các nội dung đầu tư quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững khu rừng đặc dụng Tân Tuyến giai đoạn 10 năm (2021-2030) thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững (quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16-11-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). BQL rừng phòng hộ và đặc dụng có trách nhiệm xây dựng và thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Các hoạt động cho thuê môi trường rừng, đầu tư phát triển du lịch tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến chỉ được thực hiện sau khi phương án quản lý rừng bền vững và đề án du lịch sinh thái của khu bảo vệ được UBND tỉnh phê duyệt.


NGÔ CHUẨN