Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm việc với huyện Tri Tôn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

20/02/2020 - 14:06

 - Sáng 20-2, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh làm việc với Huyện ủy Tri Tôn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì buổi làm việc với đoàn.

A A

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Tri Tôn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc họp

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Tri Tôn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Khảo sát nhà văn hóa Khmer ở hồ Soài Chek

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân lưu ý huyện Tri Tôn cần có đánh giá toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phân tích kỹ nguyên nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng lĩnh vực; tạo điểm nhấn, trọng tâm, vấn đề mới cho văn kiện.

Trong định hướng phát triển, cần đánh giá sát tình hình, có tầm nhìn xa, rộng, khắc phục tư duy nhiệm kỳ; không chạy theo tốc độ tăng trưởng nhanh mà chú ý tính bền vững, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống người dân. Trong công tác chuẩn bị đại hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân quan tâm, đóng góp...

Đến nay, huyện Tri Tôn đã tổ chức xong đại hội 35/209 Chi bộ dưới cơ sở. Dự kiến ngày 7 và 8-4-2020, sẽ tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Tri Tôn, sau đó tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở. Dự kiến tháng 8-2020, sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN