BIDV tặng tỉnh An Giang 5 tỷ đồng thực hiện Chương trình “ Triệu phần quà Đại đoàn kết” và “Túi an sinh”

14/10/2021 - 19:11

Ngày 12-10, tại huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), Ngân hàng Thương mại Cổ Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang đã tham dự Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết”, “Túi an sinh” hỗ trợ người dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, do Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức.

A A

Thông qua sự kết nối của Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã dành tặng tỉnh An Giang 5 tỷ đồng thực hiện Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết” và “Túi an sinh”.

Đây là tấm lòng của cán bộ, nhân viên toàn hệ thống BIDV góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,  chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh  và người dân xa quê trở về địa phương.

Trước đó, BIDV Chi nhánh An Giang đã ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

B.T