Bình Đức hướng đến đô thị văn minh

29/05/2020 - 04:34

 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành tựu nổi bật nhất của phường Bình Đức (TP. Long Xuyên, An Giang) là công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn (đặc biệt là ngoài địa bàn) để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng, như chủ đề Đại hội đã xác định: “Tiếp tục thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công bằng, huy động nguồn lực xây dựng phường Bình Đức phát triển bền vững”.

A A

Đảng ủy phường Bình Đức tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt 2 khâu đột phá: chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch vùng chuyên canh (lúa, màu); thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì và có bước phát triển, xã hội hóa kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung đẩy mạnh.

Thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra, như: giá trị làm ra trên 1ha đất hơn 78 triệu đồng/năm (chỉ tiêu 69 triệu đồng); thu ngân sách đạt 115%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,11% (đạt 170%); hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,95% (đạt 101%); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 87% (chỉ tiêu 80%); xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%); giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên...

“Công tác đầu tư xây dựng, phát triển đô thị được quan tâm, nhiều công trình, dự án được tỉnh, thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn như: dự án kè khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu; khu tái định cư Bình Đức; dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên, nhà máy xử lý nước thải Bình Đức…

Triển khai thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng 16 công trình thuộc danh mục đầu tư công trung hạn và công trình gia cố sạt lở giai đoạn 2016 - 2020 (tổng kinh phí trên 10,6 tỷ đồng); vận động thực hiện công trình đề án giao thông nông thôn, công trình xã hội hóa với 45 công trình (cầu, đường giao thông, nước sạch, hệ thống chiếu sáng công cộng…), tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng.

Trong đó, vận động xã hội hóa  5,1 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo vẻ mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Đức Ngô Nhựt Thắng cho biết.

Biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đối tượng chăm lo được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên, chú trọng hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nâng cao mức sống cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Qua đó, đã cất, sửa 44 căn nhà Đại đoàn kết, 14 căn nhà Tình nghĩa; đẩy mạnh hỗ trợ cho vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Đến nay, toàn phường còn 6 hộ nghèo (đầu nhiệm kỳ 191 hộ) và 186 hộ cận nghèo.

Những năm tới, trong xu thế phát triển chung của tỉnh, thành phố, nhiều dự án lớn mang tính đột phá như: dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên, cầu vượt sông Hậu qua xã Mỹ Hòa Hưng, các dự án khu dân cư đô thị, bệnh viện, cụm công nghiệp Bình Đức được đầu tư, triển khai thực hiện trên địa bàn.

Đó là tiền đề, động lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa mở rộng không gian đô thị, phát triển mạnh về thương mại - dịch vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tác động tích cực đến kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ phường. Do vậy, 1 trong 3 khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị gắn với phát triển thương mại - dịch vụ”.

Đại hội Đảng bộ phường Bình Đức nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, năng động, đổi mới; đảm bảo quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển phường Bình Đức thành đô thị văn minh”.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đảng bộ phường phát huy tiềm năng, kết hợp lợi thế của các dự án về đầu tư phát triển hạ tầng, đô thị, thương mại, cụm công nghiệp... tạo tiền đề khuyến khích phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chuỗi cung ứng hàng hóa theo hướng hiện đại, văn minh, đảm bảo tính quy mô và mang tính cạnh tranh. Hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án phát triển cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch nhằm tạo môi trường thu hút đầu tư vào thế mạnh của địa phương như: chế biến gạo, thủy sản...

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, chú trọng công tác quản lý, khai thác các khu đất công, đất bãi bồi, khu dân cư. Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, từng bước cải tạo, xử lý ô nhiễm trên các tuyến kênh, rạch hiện hữu theo hướng bền vững; chú trọng công tác truyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật.

Mặt khác, tranh thủ ngân sách tỉnh, thành phố thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường; phối hợp thực hiện tốt việc triển khai và hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn; tăng cường huy động mọi nguồn lực thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, cống thoát nước sinh hoạt...

Chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra, như: phấn đấu đến năm 2025, phường tự cân đối ngân sách; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025 đạt 96%; không phát sinh hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2025; giảm hộ cận nghèo còn dưới 3%; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm 900 lao động; Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

 

Bài, ảnh: GIA KHÁNH