Bình Hòa nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

04/05/2020 - 04:36

Được sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã Bình Hòa vinh dự trở thành xã nông thôn mới (NTM) thứ 4 của huyện Châu Thành (An Giang) vào cuối năm 2018. Với lợi thế và tiềm năng vốn có, xã Bình Hòa được huyện Châu Thành kỳ vọng sẽ trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện vào cuối năm 2020.

A A

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nguyễn Văn Tài cho biết, từ khi cán đích NTM đến nay, xã không ngừng nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Qua đó, diện mạo vùng quê Bình Hòa có nhiều thay đổi, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đây là tiền đề, cơ sở để địa phương đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

“Mục tiêu của bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao là kế thừa những thành quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí để phát huy tính bền vững của chương trình, tạo động lực thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển.

Với ý nghĩa đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp hay nhằm huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao thu nhập người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao…” - ông Tài chia sẻ.

Diện mạo nông thôn xã Bình Hòa khởi sắc

Theo đánh giá mức độ đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, đến nay, xã Bình Hòa đạt 16/19 tiêu chí, 32/35 chỉ tiêu, chỉ còn lại 3 tiêu chí, 3 chỉ tiêu chưa đạt cần được tiếp tục bổ sung, củng cố là: trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế… Cả 3 chỉ tiêu này đang được địa phương huy động dồn lực để hoàn thành vào cuối năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Tài cho biết: “Xã Bình Hòa đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng đối tượng có nhu cầu học nghề và số lượng người dân có tay nghề để tổ chức sát hạch nghề và dạy nghề theo sát nhu cầu thực tế. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học để đạt chuẩn quốc gia…”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tính tự giác, gương mẫu trong thực hiện chủ trương để người dân hưởng ứng.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã phân công cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm từng tiêu chí và cán bộ, đảng viên đảm nhận từng đầu công việc cụ thể, dưới sự giám sát của nhân dân. Hàng tháng, quý đều tổ chức họp để thảo luận, tìm ra giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập trong thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng đề nghị xã Bình Hòa khẩn trương phối hợp chặt chẽ các ban, ngành tiến hành ngay việc rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, để thực hiện hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, tập trung kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt được; nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra, nhằm sớm đưa xã Bình Hòa trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện vào cuối năm 2020.

TRUNG HIẾU