Bổ nhiệm Chánh Văn phòng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

29/05/2024 - 19:40

Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Theo Quyết định số 6819-QĐ/TU ngày 27/5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1975) - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, có thời gian công tác 25 năm tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Hoàng Sơn là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm, được tín nhiệm cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ông Nguyễn Hoàng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Ban Tuyên giáo Thành ủy, tập thể lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn của Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như các đề án, chương trình của TP.

Theo Chính Phủ