Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã

01/11/2021 - 09:24

 - Sáng 1-11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã năm 2021 (lớp thứ nhất).

A A

Trao quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm lớp

ThS Nguyễn Sơn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, phát biểu khai giảng lớp

Trong 5 ngày, 66  Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND (được quy hoạch chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND (được quy hoạch chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã) sẽ được cập nhật, nghiên cứu 8 chuyên đề và viết thu hoạch để hoàn thành khóa học.

ThS Nguyễn Sơn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết, nội dung quản lý hành chính – nhà nước sẽ do lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh báo cáo; nội dung về công tác xây dựng Đảng, chuyên đề liên quan đến kiến thức Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã sẽ do báo cáo viên của trường thực hiện.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là yêu cầu cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH