Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

30/11/2020 - 14:33

 - Sáng 30-11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) tỉnh An Giang năm 2020.

A A

Tham gia lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: xây dựng văn hóa công sở và quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ; đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – thực tiễn 35 năm đổi mới và triển vọng; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phương pháp công tác và yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác của người đứng đầu; đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới…

Qua khóa học nhằm cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Quang cảnh lễ khai giảng

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU